Proizvodi su unutar skupine složeni po kataloškom broju. Cijene su bez PDV-a.